Författare och böcker

 Bokförlaget Wanzhi 萬之書屋

Våra författare

Balajieyi 芭拉杰依

Balajieyi tillhör folkgruppen evenker och föddes 1942 i ett renskötarläger djupt inne i urskogarna bland Stora Hingganbergen i Inre Mongoliet. Hennes far hette Ignatiev, och hennes mor Nara var de kinesiska evenkernas sista shaman. 1964 dog Balajieyis man och hon fick ensam fostra de fyra barnen. Dottern Ljuba och sonen Weijia är båda framstående evenkiska konstnärer. Balajieyi har tillbringat större delen av sitt liv i skogen tillsammans med sina renar. Först 2012, när hon drabbades av sjukdom, lämnade hon bergen. Hon samlar på evenkisk slöjd och konsthantverk, och nedtecknar sina minnen för att bevara kunskapen om de kinesiska evenkernas traditionella livsstil.
Bi Feiyu 毕飞宇

Bi Feiyu föddes 1964 i Xinghua, Jiangsu, och är numera bosatt i Nanjing. Han har skrivit flera romaner och filmmanus, bland annat till Zhang Yimous Shanghaitriaden (1995). Han har belönats med ett flertal litterärar priser, varav Man Asian Literary Prize 2010 för romanen Tre systrar.
Chi Zijian 迟子建

Chi Zijian (f. 1964) kommer från Mohe, Kinas nordligaste stad. Idag lever hon i Harbin, en ort mest känd för sin isskulpturfestival men också en kulturell korsväg, en plats där kinesisk, manchurisk, rysk och japansk kultur har stötts och blötts mot varandra långt tillbaka i historien. Chi är en väletablerad författare och har mottagit många av de största kinesiska litteraturpriserna. För På floden Arguns södra strand belönades hon 2008 med Mao Dun-priset.
Dongxi 东西
Dongxi är född i Guangxi i södra Kina. Hans populära berättelser har belönats med priser, översatts till flera språk och omarbetats för såväl teve som film. Han skriver ofta om landsbygdsbefolkningens villkor och den emellanåt absurda verklighet de försöker hantera. Samtidigt som han beskriver hur människorna hanterar en modern och snabbt föränderlig värld hyllar han naturens skönhet och ger inblickar i en rik och ännu levande kulturtradition.Fan Yiping 凡一平

Fan Yiping, född 1964 i Du An, Guangxiprovinsen, Kina, tillhör minoritetsfolket zhuang men skriver på kinesiska. I Kina är han främst känd som flerfaldigt prisbelönt filmmanusförfattare (bland annat skrev han romanen som låg bakom filmen The Missing Gun 《寻枪》 från 2002) och är för närvarande professor vid Centrum för litteratur, film och TV vid Guangxi minoritetsfolksuniveritet. Han har gett ut flera romaner. Mordet i byn Shangling är den första har översatts till kinesiska.
Jia Pingwa 贾平凹

Jia Pingwa, född 1952 i Shaanxi, Kina, är en flerfaldigt prisbelönt författare som i Kina har ungefär samma ställning som Nobelpristagaren Mo Yan. Han debuterade 1972 och har publicerat romaner, noveller och essäer. Han har tilldelats flera av Kinas främsta litterära priser som Mao Dun-priset och Lu Xun-priset. 1997 tilldelades han det franska Prix Femina Etranger och 2013 fick han franska regeringens Ordre des Arts et des Lettres.Lao Ma 劳马

Lao Ma, vars egentliga namn är Ma Junjie, är känd i för sina satiriska noveller och pjäser, skivna i en stil som påinner om Tjechovs noveller och Aristofanes dramer. Han studerade vid Insitutionen för filosofi vid Folkets universitet i Peking på 1980-talet och har arbetat som professor och vicerektor vid samma universitet i många år.
Lin Haiyin 林海音

Lin Haiyin (1918-2001), vars familj stammar från Taiwan, växte upp i Peking. Efter journalistutbildning där tjänstgjorde hon som reporter vid en dagstidning. 1948 återvände hon till Taiwan, där hon inledde en karriär som kulturjournalist, författare och förläggare. Under åren 1953-1963 tjänade hon som kulturchef vid Taiwans största dagstidning (Lianhe Bao) och spelade en viktig roll som introduktör av unga taiwanesiska författare. 1967 startade hon tidskriften Chun wenxue (Sann litteratur) och året därpå ett bokförlag med samma namn. Hennes litterära produktion omfattar nio volymer essäer, tre romaner, fem novellsamlingar, sex volymer barn- och ungdomslitteratur samt ett drama.
Liu Zhenyun 刘震云

Liu Zhenyun, född 1958, är känd för sina satiriska skildringar av livet i dagens Kina. Född på landet och före detta soldat har han egna erfarenheter av samhällets olika sidor. Hans berättelser präglas av en drastisk humor och han sätter ofta fingret på aktuella problem och företeelser. På senare år har han också tagit upp känsliga teman ur historien som till exempel den stora hungersnöden 1942. Ett antal av hans romaner har filmatiserats.
Ren Xiaowen 任晓雯

Ren Xiaowen, Ren Xiaowen (född 1978) är utbildad journalist och författare till två romaner och flera novellsamlingar.
Sheng Keyi 盛可以

Författaren och konstnären Sheng Keyi födes 1973 i Hunanprovinsen i Kina. Under 1990-talet flyttade hon till Shenzhen och senare till Beijing. Hennes roman Bei mei (Flickor från norr) nominerades till Man Asian Literary Prize 2012 och har översatts till flera språk. Hon har även tilldelats ett flertal litterära priser, bland annat Yu Dafu-priset.Su Tong 苏童

Su Tong (Tong Zhonggui), född 1963, kommer från Suzhou men bor numera i Nanjing. Han har skrivit ett antal romaner och drygt tvåhundra noveller. I väst är han mest känd för kortromanen "Hustrur och bihustrur", som låg till grund för Zhang Yimous Oscarnominerade film Den röda lyktan från 1992. Han är en flerfaldigt prisbelönad författare vars verk är osentimentala och ofta grymma skildringar av människolivet. På svenska finns sedan tidigare Den röda lyktan: två berättelser från Kina (Tranan, 1993) och Binu och den stora muren (Bonniers, 2008).
Wenmang 文盲Xue Yiwei 薛忆沩

Xue Yiwei (f. 1964) växte upp i Changsha i Hunan-provinsen och utbildade sig i datavetenskap vid Pekings aeronautiska och astronautiska universitet. Senare doktorerade han i lingvistik vid Guangdongs universitet och undervisade i litteratur i Shenzhen. Sedan år 2002 är han bosatt i Montreal i Kanada, där han även har tagit en masterexamen i engelsk litteratur. Samtidigt har hans författarskap uppmärksammats och prisbelönts i Kina och Taiwan.
Yang Lian 杨炼

Yang Lian föddes 1955 i Schweiz men växte upp i Peking. Han började skriva redan på 1970-talet, under kulturrevolutionen, och var en av grundarna till den ryktbara underjordiska litteraturtidskriften Idag. Efter att under ett besök i Nya Zealand ha arrangerat en minneshögtid för offren för massakrerna i juni 1989 tvingades han stanna i exil och lever numera i Berlin. Han räknas som en av de främsta kinesiska samtidspoeterna och har översatts till ett antal språk.
Yang Zhipeng 杨志鹏

Yang Zhipeng föddes 1955 i den kinesiska provinsen Shaanxi. Som ung tog han värvning i det militära, senare arbetade han som redaktör efter att ha tagit examen från instittutionen för litteratur vid Wuhans universitet. Från mitten av 1990-talet arbetade han som entreprenör inom kultursektorn. Han har skrivit skönlitterärt sedan 1980-talet och har fått flera utmärkelser. Han är sedan många år praktiserande buddhist.Yu Hua 余华

Yu Hua föddes i Hangzhou 1960. Han började sin yrkeskarriär som tandläkare, men slog igenom som författare med romanen Att leva (1992). Yu Hua har belönats med James Joyce Foundation Award (2002), Ordre des Arts et des Lettres (2004) och Prix Courrier International (2008). Han har även fått ett antal stora kinesiska litterära priser. På svenska finns sedan tidigare romanerna Att leva och En handelsman i blod (båda utgivna på Ruin) samt essäboken Kina med tio ord (Natur & Kultur).