Upptäck romanenUpptäck romanen


av Yan Lianke


Landet behöver en fabricerad realism, och den grundas i sin tur på en fabricerad verklighet - en verklighet som både författare och läsare så småningom har kommit att tro på. Denna verklighet har blivit ett måste för generationer av författare och utgör grunden för deras existens, deras tänkande och skapande.


Nästan alla de insatser som görs av den kinesiska propagandan, de kulturella institutionerna och det kinesiska författarförbundet syftar till att skapa och fullända denna fabricerade realism. Konkret sker detta genom att man skapar en fabricerad verklighet inuti litteraturen. Denna kontroll förvandlar man så till en vacker blomsterfe, allestädes närvarande och så bländande skön att hon måste vara verklig - ja, det vore närmast en skam för vår storslagna tidsålder och vår till synes dynamiska sociala verklighet om hon inte gjordes till den nationella litteraturens stöttepelare.


Flerfaldigt Nobelpristippade Yan Lianke ger oss i denna korta bok sin syn på litteraturen i dagens Kina. Men texten handlar inte bara om den kinesiska situationen, utan om vad den litterära realismen är och om hur orsak och verkan hänger ihop i olika typer av texter. Yan Lianke betraktar världslitteraturens klassiker med sin egen, kinesiska blick och ger läsaren ett nytt perspektiv på romankonsten.


Recensioner:


"En sparsmakad och förhållandevis lättläst liten bok med ett synnerligen instruktivt och fascinerande innehåll. Alla som intresserar sig för romankonsten har något att hämta här och för litteraturstudenter på olika nivåer är den ett fint komplement."
Inger Littberger Caisou-Rousseau, BTJ-häftet 22:2019


"Yan Lianke utforskar sedan litteraturen genom att använda kausaliteten som en beskrivnings- och förklaringsmodell över de senaste tvåhundra årens litteraturströmningar. Begrepp som absolut kausalitet, semi-kausalitet och kausalitet noll införlivas i den litteraturteoretiska begreppsterminologin (boken är även i svåra partier mycket följsamt översatt) och ger åtminstone den här västerländske läsaren en del nya perspektiv på både den kinesiska litteraturen och den västerländska. De bidrar till en ökad förståelse för varför de i många stycken är så väsensskilda."

Nicklas Junker, Karavan 4/2019


Bokfakta:


Översättare: Anna Gustafsson Chen

ISBN: 9789198485332

Originalets titel: 《发现小说》

165 sidor

Inbunden

Utgiven: September 2019


Köp boken på:


Adlibris

Bokus