Tankeflykt och eftertankarTankeflykt och eftertankar


av Gao Xingjian


Gao Xingjian, Nobelpristagare i litteratur 2000, skriver sällan poesi och denna bok är den första diktsamlingen med hans verk i svensk översättning. Samlingen ger en inblick i Gaos frihetsfilosofi och oberoende anda, och kastar ljus över hans tankar som författare, dramatiker och konstnär. Här möter vi Gao som en naturlig, varm och insiktsfull tänkare med förmåga att skapa elegans, skönhet och sin egen form av esoterisk vishet, ibland nästan överdrivet uppriktig, men aldrig utan humor och finess.


Recensioner:


"Texterna har genomgående ett personligt, direkt och intressant tilltal, vilket ger en fin kontakt med läsaren och dessutom skapar allmängiltiga perspektiv på det gestaltade. Flera av dikterna har en aforistisk förtätning, en känsla som understryks genom författarens finstämda bildillustrationer."

Thomas Kjellgren, BTJ-häftet, 2020:6


"Bortom den omedelbara iakttagelsen skapas även att annat skikt i det poetiska uttrycket, ett sökande efter sanningen som inte kan uttryckas direkt, där den konkreta förnimmelsen alltid bär på något annat, där den iakttagbara världen smälter samman med en erfarenhet av annat slag /.../ Dikten visualiserar förvandlingar och omkastningar som skapar ett nytt seende. Så blir sinnenas förnimmelse en väg till nya insikter."

Magnus Eriksson, Karavan nr. 2 2020


"Det är språkligt enkla, berättande dikter, med teman som estetisk skönhet, natur och miljö, som inte kräver någon förförståelse av kinesisk lyrik. Jag möter fjärilar och fåglar, lika väl som en igelkott eller en groda och minsta grässtrå betraktas med respekt /.../ I sin strävan efter ett talspråkligt och musikaliskt uttryck söker sig Gao Xingjian gärna tillbaka till den äldre kinesiska poesin, med dess olika språkliga toner. Det är ett uttryck som är svårt att uppnå i en översättning och jag hade gärna velat läsa dikterna i original, men får nöja mig med den njutbara tolkning, som gjorts av Jonas Modig och Chen Maiping."

Kerstin Johansson, Sydsvenskan


Bokfakta:


Översättare: Jonas Modig och Maiping Chen

ISBN: 9789198485332

Originalets titel: 《游神与深思》

127 sidor

Inbunden

Utgiven: Januari 2020


Köp boken på:


Adlibris

Bokus