Koncentriska cirklarKoncentriska cirklar


av Yang Lian


Både före och under sin ofrivilliga exil sedan 1989 har Yang Lian varit en av Kinas mest innovativa och inflytelserika poeter. I Koncentriska cirklar, en serie dikter först publicerade 1999, rör han sig från det mycket personliga till det mycket abstrakta i ett slags kollageteknik där små fragment fogas ihop till ett större mönster i ständigt vidgande cirklar. Själv har han kallat samlingen sitt viktigaste verk och ett försök att nå ner till en djupare verklighet för att undersöka hur människan förstår verkligheten genom språket.


Recensioner:


"Läsaren kan ibland inte låta bli att associera till namn som Rimbaud och Apollinaire /.../ Han ledsagar i ett läsäventyr fyllt av drömbilder (stundom mardrömsbilder), djärva metaforer och halsbrytande koan-liknande paradoxer /.../ Detta är ett diktverk att återvända till, mycket rikt och mycket gåtfullt."

Christer Hugo, BTJ-häftet 24:2018


"Den kinesiske exilpoeten Yang Lian åkallar Rimbauds och Dantes andar, och skapar en halsbrytande läsupplevelse - en "sousrealism" - lika fascinerande och sällsam, som direkt mardrömslik."

Litteraturtoppen.se, v. 49, 2018


" ... en medryckande malström av ord där människokroppens lidande och medvetandets ensamhet tycks vara det enda bestående /.../ Fraserna, bilderna och de enskilda diktsegmenten genomskär, överlagrar, samklingar och särklingar med varandra om man läser dröjande och väntar in texten, så som Yang på ett ställe skriver att "översättningen lyssnar". Man kommer då i kontakt inte bara med våld och lidande, utan också med tidlös skönhet och precision i hanteringen av världens dimensioner."

Ulf Eriksson, Svenska Dagbladet


"Att vandra in i misstaget utan ånger! Den vilda skönheten i Yang Lians poesi river upp och irriterar. Den ställer ofta läsaren oenig, med dikten och med sig själv. Inget blir lättare eller klarare, men liksom efter ett långt och oavgjort gräl kan man ibland erfara att man rört vid ett sannare, ett verkligare, tillstånd. Kanske kunde man, också i termer av frihet, helt enkelt kalla detta tillstånd 'poetiskt'."

Magnus William-Olsson, Örnen och kråkan


"Här, där poesin är vårt första språk, vårt tankespråk, finns det oundvikliga uttrycket, det avskalade, det sanna. Kanske så som varje kommunikativ ansats egentligen skall uttalas /.../ Den typen av formexperment kan i vissa verk stå i vägen och skymma, men här har det faktiskt en motsatt effekt. Kollagetekniken, där små fragment länkas samman i ständigt vdgande cirklar, fungerar som en generator för att flyta vidare. Sammantaget är det svårt att inte imponeras av Yang Lians poetiska universum och även glädjas över att han nu finns tillgänglig på svenska."

Yrla Dentén, Karavan nr 2, 2019


Bokfakta:


Översättare: Susanna Hua och Anna Gustafsson Chen

ISBN: 9789198347784

Originalets titel: 《同心圆》

128 sidor

Inbunden

Utgiven: Oktober 2018


Köp boken på:

Adlibris

Bokus