HalvansiktetHalvansiktet


av Chen Maiping


Halvansiktet är en uppföljare till Storhingsten.
Att skilja på kamrater och fiender är revolutionens huvudfråga. De utbildade ungdomarna från Shanghai vill göra en samhällsvetenskaplig studie i den lilla byn för att identifiera vem som är kamrat och vem som är fiende, för bara då kan de bedriva klasskamp på riktigt. Men massmötet som de arrangerar för att kritisera den före detta prästen fader Lu stoppas av Halvansiktet, en "revolutionär soldat" som de trodde var en klassbroder. Varför har han valt att konvertera och bli klassfiende?


Recension:


"Halvansiktet är lika märklig som någonsin Storhingsten /.../ efter en dramatisk resa till marknaden för att köpa kol tar Halvansiktet (och författarens alter ego som är bromsare på färden) en omväg för att hälsa på sin gamle stråtrövarledare som gömt sig i bergen /.../ Språket flyter som berättat vid lägerelden, och tendensen är en uppenbar kritik mot totalitära system som sätter principer före människor."

Uno Nilsson, BTJ-häftet nr. 16, 2022


"Resultatet blir två böcker som med lätt hand iscensätter kollisionen mellan statskommunismens byråkrati och de lokala sederna, liksom kulturrevolutionens godtyckliga och ofta våldsamma klasspolitik. Den på 60-talet annars så progressiva idén om ömsesidigt lärande, som de Svarta Pantrarna bland annat inspirerades av – att utbilda och utbildas av de lägsta på samhällsstegen (fattigbönderna i Kina respektive den svarta underklassen i USA) – vänds istället på ända och blottlägger maoismens mer förtryckande och blodiga historia."

Viola Bao, Dagens Nyheter


Bokfakta:


ISBN: 9789198695489

90 sidor

Danskt band

Utgiven: Juni 2022


Köp boken på:

Adlibris

Bokus